Fons d’Ajuda a l’Orfenesa (FAO)

La Junta de l’AMPA posa a disposició de les famílies una ASSEGURANÇA D’ORFENESA (FAO) que, en cas de pèrdua d’un progenitor/tutor, cobreix l’import dels costos obligatoris d’escolarització dels fills assegurats a l’IPSI fins a segon de Batxillerat. Es garanteix així la continuïtat del Projecte educatiu que hem triat per als nostres fills.

En concret l’assegurança cobreix els costos d’escolaritat, la fundació, el SOE i el concepte de material. En queden exclosos la mitja pensió, les activitats extraescolars, els llibres/dispositius electrònics i la repetició de curs.

En cas de voler tramitar-ne l’alta per al proper exercici (de l’1 de novembre al 31 d’octubre de cada any) cal presentar el full d’adhesió a administració o a qualsevol recepció de l’escola ENTRE EL DIA 1 I EL 30 DE SETEMBRE o fins al 15 d’octubre si el tràmit es fa directament a administració i s’abona en efectiu la 1ª quota. Si ja s’està assegurat no cal fer cap tràmit, atès que es renova automàticament.

Si es vol confirmar si un fill o filla està inscrit, s’ha de consultar a l’administració de l’escola.

Per a més informació envieu un email a administració de l’escola